Skip til hoved indholdet
    Hjem Om STU Køge Målgrupper

Målgrupper

STU Køge har tre overordnede målgrupper. Det er unge med autisme, unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge med lettere psykiatriske diagnoser. Vi henvender vi os også til unge med en kombination af ovenstående. 

Herunder uddybes hvad der karakteriserer de forskellige grupper. 

Unge med autisme

Mennesker med autisme har en anderledes måde at sanse, forstå og navigere i verden på, som har stor betydning i sociale sammenhænge og i kommunikation med andre mennesker. Autisme bliver ofte til et handicap i mødet med andre mennesker, fordi det autistiske menneske opfatter det sagte helt konkret og kan have svært ved at opfatte antydninger, ironi, morsomheder eller ord med dobbelttydninger. 
På STU Køge har vi unge med autisme, som er udfordret på det ovenstående. Kognitivt ligger de i normalområdet og i området for let til middelsvær retardering. De har overordnet set behov for verbal guidning, støtte og hjælp med struktur. De kan ofte selv klare den personlige hygiejne, men de kan have behov for at blive mindet om visse standarder og guides til, hvad de skal gøre. 
De har ofte haft en grundskoletid præget af fravær og skoleværing. 


Unge med generelle indlæringsvanskeligheder 

Generelle indlæringsvanskeligheder på STU Køge dækker over unge, som tidligere har gået i specialklasse eller på specialskole i deres grundskoletid. Her har de haft indlæringsvanskeligheder med baggrund i kognitive udfordringer. De unge har ofte en WISC -test, der viser, at de ligger under normalområdet. Det svarer til let til middelsvær retardering. 
De unge kan have medfødte udfordringer eller opvækstbetingede udfordringer, der gør, at de ikke har opnået læring svarende til jævnaldrende i almenområdet. 
De unge kan selv klare den personlige hygiejne, men kan samtidig have behov for at mindet om visse standarder. 

Unge med lettere psykiatriske diagnoser 

Unge med lettere psykiatriske diagnoser har ofte en kombination af udfordringer for at være i målgruppe til STU Køge. Det har ofte autisme, generelle indlæringsvanskeligheder eller ADHD/ADD sammen med en psykiatrisk diagnose.  
De kan have angst, OCD eller lettere borderline. De har ofte haft skolevægring i deres grundskoletid, som har betydet, at de ikke har opnået samme læring som andre jævnaldrende i almenområdet.  
STU Køge er ikke en behandlingsskole og der kan ved siden af uddannelsen være forløb i psykiatrien eller hos en ungepsykolog. 

For alle målgrupper

De kan profitere af et ungemiljø, hvor de i dagligdagen indgår på en linje med 12-13 andre unge, og her lærer at begå sig med andre unge, som har lignende udfordringer som dem selv.   
De unge, som af UU-vejledere vurderes til at passe i en af målgrupperne, kommer for det meste i praktik inden opstart og visitering, for at vurdere om STU Køge er det rigtige tilbud. I den forbindelse tages der altid udgangspunkt i en individuel vurdering. 

Vi har som udgangspunkt ikke unge med udtalte fysiske handicaps, som kræver personlig omsorg og pleje, eller unge som ikke har sprog og som er kendt med udadreagerende adfærd. STU Køge er ikke en behandlingsskole, og har de unge kendte misbrugsproblematikker, skal det være i et omfang der ikke giver udfordringer for samværet med andre på skolen. De unge skal yderligere være indstillet på at deltage i misbrugsbehandling, som har til formål at stoppe misbruget.  

STU Køge
Karlemosevej 48
4600 Køge

Telefon: 5667 2660
stukoege@koege.dk

Nyttige genveje