Skip til hoved indholdet
    Hjem Om STU Køge STU Køge

STU Køge

STU Køge er en 3. årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. De unge er mellem 16 – 25 år med autisme, generelle indlæringsvanskeligheder og lettere psykiatriske diagnoser. Vores mål er at styrke de personlige, sociale og faglige kompetencer hos vores elever, så de kan træde ind i voksenlivet med selvtillid og selvsikkerhed. Vi peger på muligheder, vejleder, inspirerer og støtter og forsøger på den måde at gøre planen realistisk for den unge.

Vores stu består af tre spændende linjer: Mad og håndværk, esport og medier samt kunst og musik. Uanset hvilken linje eleven vælger, sikrer vi et engagerende og udfordrende læringsmiljø, der matcher deres interesser og mål. Vi tager hensyn til den enkelte og undervisningen foregår i mindre grupper.  Elevens forløbsplan er rettesnor for det eleven skal lære i løbet af de 3 år. Undervisningen er hos os mest praktisk, hvor vi prøver ting af sammen og dermed lærer nyt. Fællesskaber er vigtige for os, og vi stræber efter at skabe et inkluderende ungemiljø, hvor alle kan trives og udvikle sig. Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med både vores elever og deres forældre. Sammen udarbejder vi individuelle forløbsplaner, som løbende tilpasses og evalueres for at sikre den bedst mulige læring og udvikling.

Vores mål er klare: Vi ønsker at ruste vores elever til at kunne fortsætte deres uddannelse eller indgå på arbejdsmarkedet med de bedste forudsætninger. 

På undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse STU-loven

 

STU Køge
Karlemosevej 48
4600 Køge

Telefon: 5667 2660
stukoege@koege.dk

Nyttige genveje