Skip til hoved indholdet
    Hjem Praktiske oplysninger Personale

Personale

På STU Køge har vi prioriteret at ansætte personale som har uddannelse og/eller kvalifikationer indenfor enten undervisning eller pædagogik. Det gælder samtlige undervisere og studievejledere. Det giver det bedste grundlag for kunne arbejde med vores målgruppe og for at kunne undervise unge mennesker, sætte tydelige mål og være fagligt funderet i sit arbejde. Dette til glæde for vores elever. 
Løbende efteruddannelse og opkvalificering prioriteres indenfor specialpædagogik, specialundervisning eller faglige kurser inden for den faglighed der undervises i. 
I skoleåret 23/24 opkvalificeres alle undervisere og studievejledere inden for metoden KRAP; Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik. Her har vi kursusdage samt supervision i metoden, sådan at metoden implementeres i den daglige undervisning. 

STU Køge
Karlemosevej 48
4600 Køge

Telefon: 5667 2660
stukoege@koege.dk

Nyttige genveje